Förvänta dig – på rätt sätt

Förvänta dig – på rätt sätt

När vi förväntar oss något målar vi ofta upp ett scenario inom oss som förmedlar ett alternativ av vad som kan hända. Ju starkare och mer detaljerad vision vi har kring vår förväntning, desto mer verklig känns alternativet. När sedan verkligheten hinner ikapp och saker och ting kanske inte skedde i enlighet med våra förväntningar tenderar vi att känna besvikelse.

För att undvika den besvikelsen är det viktigt att istället fokusera på känslotillstånd när vi målar upp våra förväntningar. Känslotillstånd är – till skillnad från händelser – något vi alltid kan kontrollera, såväl som tankarna som utgör vår interna kommunikation och förstärker/orsakar våra känslor. Händelser och situationer är i princip omöjliga att förutse i linje med hur verkligheten kommer att te sig, därför är dessa typer av händelse-förväntningar som upplagda för besvikelse. 

Om du exempelvis föreställer dig att din utekväll kommer att innebära härliga dialoger med en ny, spännande människa, en dans med den mest attraktiva personen i lokalen och åtminstone en romantisk kyss från någon på terrassen utanför – då förväntar du dig väldigt specifika typer av händelser som kan vara utom din kontroll. Som bäddat för besvikelse, med andra ord!
Om du istället föreställer dig att din utekväll kommer att innebära mycket glädje och positivitet, oavsett vilka specifika händelser som kommer att inträffa under tiden, så kommer det vara mycket enklare att faktiskt kunna uppfylla och uppleva dina förväntningar.

Ett annat exempel kan vara förväntningarna vi bygger upp inför en anställningsintervju. Inför intervjun målar vi gärna upp föreställningar av hur intervjun kommer att gå till, vilka frågor vi kommer att besvara och vilket utfall vi önskar. Givetvis är det alltid positivt att föreställa sig ett positivt utfall, men när vi däremotförväntaross särskilda utfall riskerar vi att bli mycket besvikna om det inte går som vi tänkt.
Ett mer konstruktivt tillvägagångssätt när vi föreställer oss intervjun kan vara att lägga vårt fokus på hur vi vill känna. Vi kan då föreställa oss känslor som självsäkerhet, medkänsla, entusiasm och positivitet. Eftersom våra känslor är något vi kan påverka och leda är detta ett mycket effektivt sätt att få precis som vi vill – oavsett situation.

Tips!
Välj att fokusera på (enbart) de känslor du tror kommer kunna bidra till det mest optimala utfallet för dig i varje situation.

There are no comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.Obligatoriska fält är märkta*

Fyll i vad du söker efter och därefter tryck Enter på tangetbordet för att söka

Shopping Cart