begränsningar

Hem

En säljares begränsningar

Som erfaren telefonförsäljare är det tyvärr mycket enkelt att energispara genom begränsande generaliseringar. Låt mig utveckla hur jag menar: Du ringer kalla samtal till potentiella kunder och har gjort det under en lång tid. Du vet exakt vilken typ av personer som brukar vara mest intresserade av att prata med dig. I ett negativt och energisparande tillstånd är det lätt att falla in i begränsande tankebanor som ”han var säkert inte intresserad…

Fyll i vad du söker efter och därefter tryck Enter på tangetbordet för att söka

Shopping Cart